ETHICSCHOOL
Onderwerpen EthicSchool in-company training

Onderwerp en inhoud van de EthicSchool in-company training worden in overleg bepaald. Hieronder staan enkele voorbeelden ter illustratie. Interesse? Vraag een offerte aan via onderstaand formulier.

De Europese Strategie voor Nanotechnologie

Verbeter uw inzicht in de achtergronden en ontwikkelingen in Europees beleid voor verantwoorde ontwikkeling van nanotechnologie. Verken kansen voor uw bedrijf of organisatie in Europese samenwerkingsverbanden. Deze training is gebaseerd op lezingen van Ineke Malsch tijdens de NMP-DeLA zomerschool over Nanotechnologie en Gezondheid, 19-23 mei 2014 in Buenos Aires: www.nmp-dela.eu

Nieuwe technologie: kansen en bedreigingen voor bedrijven

Plaats uw innovatieve product in socio-economische context. Speel proactief in op ontwikkelingen in regelgeving en maatschappelijke uitdagingen. Zie ook: lezing Ineke Malsch tijdens “De Staat van Nederland” 23-09-2013.

Doelgroep: ondernemers, innovatieprofessionals

Dilemma’s in Bioveiligheid

Hoe kunnen bedrijven, onderzoekers en overheden levensreddende innovatie in life sciences stimuleren en risico’s voor volksgezondheid en bioterreur minimaliseren? Waar ligt de grens tussen wettelijke aansprakelijkheid en vrijwillige medeverantwoordelijkheid? Verdiept u in de dilemma’s in bioveiligheid en oefen besluitvorming aan de hand van praktijkcases. Deelnemers aan de EthicSchool workshop Verantwoord Innoveren in Life Sciences op 6 november 2012 waren enthousiast.

Doelgroep: bioveiligheidsfunctionarissen, life science professionals

Verantwoord innoveren in praktijk

Innovatie is van levensbelang voor uw bedrijf of organisatie, maar succes is nooit gegarandeerd. In deze cursus leert u gestructureerd nadenken over toekomstige kansen en risico’s van uw product voor mens, milieu en samenleving. EthicSchool draagt kennis bij over maatschappelijke aspecten en instrumenten voor ethische reflectie, en u brengt het innovatieve product of proces in. EthicSchool heeft zich gespecialiseerd in nieuwe technologie zoals nanotechnologie, life sciences en informatie en communicatietechnologie. Zie o.a. Responsible Innovation in Practice en Ethics of Emerging Technologies, 9-13 september 2013.

Doelgroep: high tech ondernemers, onderzoekers

Zie ook het aanbod voor studenten en geinteresseerden.

Onderwerp
Plaats en datum
Bijeenkomst
Organisatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Opmerkingen
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Categorieën