ETHICSCHOOL

Nanotechnology Reviews publiceerde Ineke Malsch’ artikel “Nano-education in Europe: nano-training for non-R&D jobs online in December 2013. Het artikel bespreekt de behoefte aan kennis op het gebied van nanotechnologie onder professionals op het gebied van dialoog en communicatie, regulering en innovatiebeleid over nanotechnologie. Geïnterviewde in alle drie sectoren willen meer weten van nanowetenschap, nanomaterialen, risico’s, wettelijke en sociale aspecten van nanotechnologie, bij voorkeur in hun eigen taal. Deze studie is uitgevoerd in het project NanoEIS, gefinancierd door de Europese Commissie (KP7, project nr. 319054).

Vijf topteams presenteerden hun transitieagenda’s om Nederland in 2050 circulair te maken aan vertegenwoordigers van de overheid en stakeholders, op 15 januari 2018 in de Fokker terminal in Den Haag. Zij vertegenwoordigen kunststoffen, bouw, maakindustrie, consumentenproducten en biomassa en voeding. De agenda’s voorzien in investeringen van honderden miljoenen euro’s, fiscale en wettelijke maatregelen, en medewerking van industrie, alle overheidsniveaus en maatschappelijke organisaties. Het kabinet heeft de agenda’s naar de Tweede Kamer gestuurd, en beloofde een inhoudelijke reactie voor de zomer. Info: https://www.circulaireeconomienederland.nl/

Ik ben recent lid geworden van de gebruikersgroep van het Scenario Exploration System (https://www.linkedin.com/groups/12089320). Het Gemeenschappelijke Onderzoekscentrum van de Europese Commissie (JRC) heeft deze methode van toekomstverkenningen ontwikkeld https://ec.europa.eu/jrc/en/research/foresight/ses.  EthicSchool organiseert op verzoek sessies, waarmee u inzicht kunt verwerven in succes- en faalfactoren die de innovatiestrategie van uw organisatie beïnvloeden. Er zijn simulaties van toekomstige ontwikkelingen in de duurzame economie, voedselveiligheid en nanotechnologie. In samenwerking met het JRC kunnen we een aangepaste versie ontwikkelen die aansluit bij uw behoeften. Info: www.ethicschool.nl

In the latest monthly poll, Nano2All (www.nano2all.eu) solicits your opinion on pre-testing use of nanodrugs. Respond via twitter or via facebook:

https://twitter.com/hashtag/nanodilema?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fnano2all.eu%2F  or https://www.facebook.com/hashtag/nanodilema?source=embed

On 19 December 2017, the US National Institutes of Health (NIH) announced the lifting of a three-year ban on funding research on potential pandemic pathogens, also known as dual use research of concern, or gain of function research. Proposals that are in principle eligible for NIH-funding must be screened based on the Framework for Guiding Funding Decisions about Proposed Research Involving Enhanced Potential Pandemic Pathogens, issued by the US Department of Health and Human Services. Info: https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/nih-lifts-funding-pause-gain-function-research

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het Europese Observatorium voor Nanomaterialen (EUON). Dit observatorium is ingesteld door de Europese Commissie, en is gehuisvest bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) sinds medio 2017. Info: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Kritische_blik_op_de_European_Union_Observatory_for_Nanomaterials

I presented a poster on “DIY-ethics of sensor networks” during “the Sense of Contact” on 13 December 2017 at the Beurs van Berlage in Amsterdam, The Netherlands. Increasingly, sensors are integrated in the Internet-of-Things, allowing for the aggregation of big data on the functioning of household electronics including smart meters, fridges, and televisions. Likewise, medical sensors and lifestyle sensors integrated in smart phones contribute to aggregation of health data. These sensors offer benefits to the users, but also raise challenges to privacy, data protection, and security. Three types of solutions are envisaged: technical, legal, and social fixes. I presented a framework for Do-It-Yourself Ethics where stakeholders combine solutions in a common responsibility for ethically sound development of sensor networks in daily life. Info: poster.

Trevor Griffiths presented the statement by Pax Christi International: “Reinforce the Biological Weapons Convention as cornerstone in the global web of prevention of weapons of mass destruction” during the Meeting on States Parties of this convention in Geneva, 4-8 December 2017. I contributed to the drafting of this statement. Info: http://www.paxchristi.net/news/statement-pax-christi-international-meeting-states-parties-biological-and-toxin-weapons#sthash.jDfW0J1p.dpbs

EthicSchool’s training portfolio for responsible innovation has been expanded with a new tool: the EthicSchool forward view mirror. This concept contributes to more sustainable and responsible technology development. In a 3-D approach, a technical, legal and social fix are combined. Info: http://www.ethicschool.nl/_files/EthicSchool%20forward%20view%20mirror.pdf

Prof. Peter-Paul Verbeek (University of Twente) and Nico Nijenhuis (CEO of Clear Flight Solutions) led a discussion exploring ethical issues raised by the introduction of drones, for high tech industrialists. The structured questionnaire exploring any possible issue raised by drones was used to foster a brainstorm about the specific questions raised by a case where bird-like drones were developed for assisting park rangers in spotting poachers in wildlife reserves in Africa. This tool will be developed further as an instrument for other high-tech companies. The workshop was organised by the top-sector High Tech Systems and Materials in cooperation with the NWO-programme MVI (Responsible Research and Innovation) on 30 November 2017 in Utrecht, NL. Info: https://clearflightsolutions.com/ and https://www.nwo-mvi.nl/

Dialoog over nanotechnologie
nanorechtenvrede: Youtube usermovies
Youtube usermovies

Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)