ETHICSCHOOL
    Sustainable South East

    Video Pitch for project Sustainable South East


    Obstakels hinderen participatie in nanodialoog

    Op 11 april interviewde Paulo Martins Ineke Malsch in het internet-TV programma Nano Alerta over de rol van verschillende belangengroepen in dialoog over de beheersing van risico’s van nanomaterialen. Deelname van maatschappelijke organisaties aan deze dialoog wordt belemmerd door ingesleten werkrelaties tussen de industrie, onderzoeksorganisaties en overheidsorganen op het gebied van risicomanagement van nanomaterialen. Daarnaast werpt diepgeworteld wantrouwen tegen de innovatiedriehoek overheid-bedrijven-kennisinstellingen bij sommige maatschappelijke organisaties blokkades op. Verschillende redenen zijn gegeven om maatschappelijke organisaties wel bij risicobeheersing van nanomaterialen te betrekken. Vanuit een liberaal perspectief lijkt dit minder noodzakelijk dan vanuit een communitaristisch perspectief, waarin burgers gezien worden als leden van bewegingen die vertegenwoordigd worden door de maatschappelijke organisaties. Info: www.nanotecnologiadoavesso.org

    Dialoog over nanotechnologie
    nanorechtenvrede: Youtube usermovies
    Youtube usermovies

    Meld u aan voor de EthicSchool nieuwsbrief (Engels)