ETHICSCHOOL
Aanbod voor studenten en geïnteresseerden

Ineke Malsch geeft regelmatig lezingen voor studenten en andere geïnteresseerden over ethiek en nieuwe technologie. Organiseert u een bijeenkomst voor uw organisatie of doelgroep en zoekt u nog een spreker? Neem gerust contact op via het onderstaande formulier. Kosten in overleg.

Onderwerpen:

De Mens 2.0: maakt techniek mensen beter of betere mensen?

Medische technologie is een zegen voor zieken en gehandicapten, maar kan (in de toekomst) ook gezonde mensen beter maken: veel langer leven, infrarood ogen, brein online, designer baby’s, etc. Mag wat kan? Wat vindt u ervan? Formuleer uw eigen standpunt en ga in discussie, zoals deelnemers aan de EthicSchool workshop op 21 maart 2013. Zie ook het spel over mensverbetering.

Doelgroep: geïnteresseerden, geen voorkennis vereist

Nanotechnologie en gezondheid

Nanotechnologie betekent “dwergentechnologie”. Door materialen of microchips te bewerken op het niveau van atomen en moleculen (nanometers, miljardste meters) krijgen ze nieuwe eigenschappen, verschillend van de eigenschappen van hetzelfde materiaal in bulk. B.v. gouden nanodeeltjes kunnen rood of blauw kleuren in plaats van goud, afhankelijk van de deeltjesgrootte. Nanotechnologie belooft toepassingen zoals in medicijnen, waterzuivering, voedingsmiddelen, landbouw, milieubescherming waardoor mensen gezonder kunnen leven. Tegelijk kunnen nanomaterialen nieuwe risico’s opleveren voor gezondheid en milieu. Ineke Malsch vertelt u hier graag het fijne van. Zie ook Malsch & Emond (red) Nanotechnology and Human Health, CRC press, 2013.

Doelgroep: studenten en geïnteresseerden

Ethiek en nanotechnologie

Ook al staat nanotechnologie nog in de kinderschoenen, toch heeft het al veel discussie opgeroepen over ethische en maatschappelijke aspecten in Nederland en wereldwijd. Ineke Malsch heeft deze discussies onderzocht in haar proefschrift Ethics and Nanotechnology: Responsible development of nanotechnology at global level in the 21st century (Radboud Universiteit Nijmegen, 4 oktober 2011). Ze gaat graag met u in gesprek over de dilemma’s die deze nieuwe technologie oproept.

Doelgroep: studenten en geïnteresseerden

Nieuwe technologie, vrede en veiligheid

Nieuwe sleuteltechnologie, zoals nanotechnologie, biotechnologie en informatie en communicatietechnologie is overal inzetbaar, dus ook in wapens. Het humanitaire oorlogsrecht eist dat Staten al tijdens de ontwikkeling van militaire technologie nadenken over de ethische gevolgen. Maar voorspellen is lastig, vooral de toekomst. Ineke Malsch past criteria uit de aloude theorie van de rechtvaardige oorlog toe op besluitvorming over nieuwe technologie met implicaties voor vrede en veiligheid. Zie ook The Just War Theory and the Ethical Governance of Research.

Doelgroep: studenten, geïnteresseerden

Duurzaam innoveren

“Duurzaam” lijkt nu vaak synoniem aan “Groen”, maar “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die in de behoeften van huidige generaties voorziet zonder het vermogen aan te tasten van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien”, volgens het rapport “Our Common Future” van de Commissie Brundtland. Ineke Malsch gebruikt de Vermogensbenadering van de filosofe Martha Nussbaum om na te denken over duurzame ontwikkeling van nieuwe technologie op mondiaal niveau. Zie ook hoofdstuk 5 in Ethics and Nanotechnology.

Doelgroep: studenten, geïnteresseerden

Onderwerp
Plaats en datum
Bijeenkomst
Organisatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Opmerkingen
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld