ETHICSCHOOL
Robuustere technologie-ontwikkeling

ETHICSCHOOL organiseert workshops en bedrijfstrainingen Verantwoord Innoveren. Als professional verwerft u inzicht in mogelijke maatschappelijke bezwaren tegen de technologie die u ontwikkelt. De invoering van nieuwe technologie zoals nanotechnologie, levenswetenschappen en ICT gaat gepaard met ethische dilemma’s. U raakt vertrouwd met argumenten voor en tegen de ontwikkeling of het gebruik van uw technologie voor maatschappelijk gevoelige toepassingen, zoals gezondheid en zorg, veiligheid, of voeding. U bent beter voorbereid op de dialoog met bezorgde burgers en leert uw schaarse middelen gerichter in te zetten op maatschappelijk wenselijke producten.

 

ETHICSCHOOL is een initiatief van Malsch TechnoValuation, een adviesbureau op het gebied van Technologie en Samenleving gevestigd in Utrecht sinds 1999.

 

ETHICSCHOOL bouwt voort op het gelijknamige Europese project. Dit oorspronkelijke project is gefinancierd door de Europese Unie, contract nr. 036745, van 01-09-2007 tot 28-02-2009. Toenmalige partners: Malsch TechnoValuation, Universiteit Twente, Radboud Universiteit en TU Darmstadt, Duitsland.

About ETHICSCHOOL

ETHICSCHOOL organises workshops and in-company training in Responsible Innovation. As a professional you gain insight in possible societal objections against the technology you are developing. The introduction of new technologies like nanotechnology, life sciences and ICT is accompanied by ethical dilemmas. You make your acquaintance with arguments for and against the development or use of your technology for sensitive applications such as healthcare, security or food. This helps prepare you for the dialogue with concerned citizens and teaches you to target your scarce resources better towards societally desirable products.

ETHICSCHOOL is an initiative taken by Malsch TechnoValuation, a consultancy in the area of Technology and Society, located in Utrecht since 1999.

ETHICSCHOOL builds upon a former European project. This original project was funded by the European Union, contract nr. 036745, 01-09-2007 until 28-02-2009. Partners in this former project were: Malsch TechnoValuation, University of Twente, Radboud University (NL) en TU Darmstadt, Germany.

See the Links section for more information on prior experience.

Categorieën